Onze gegevens

Mocht je nog vragen hebben die niet door deze site beantwoord worden, dan zijn wij op werkdagen te bereiken (tussen 9:00 en 17:00) op

053-484 7432

of stuur een bericht via het formulier hiernaast, dan komen we er binnen 48 uur op terug.

  Jouw gegevens

  Jouw bericht


  Actievoorwaarden Gouden Dukaat

  Vind de gouden dukaat en ontvang een van de luxe prijzen.
  Indien u een gouden dukaat in uw verpakking hebt gevonden, bewaart u deze in combinatie met de kartonnen wikkel van de verpakking en stuurt u per mail een bericht met daarin uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, gewonnen prijs en de unieke actiecode naar consumentenservice@boermarke.eu. Er wordt dan contact met u opgenomen om een afspraak te maken om uw prijs persoonlijk te overhandigen. Het moment van overhandigen wordt gefotografeerd en zullen wij feestelijk delen op social media.

  • Algemeen

  • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Boermarke B.V. Staalsteden 17 7547TA Enschede (hierna “de organisator”) en zijn van toepassing op de ‘actie’.
  • De actie is bedoeld ter promotie van de Everyday IceCake. Als deelnemer/winnaar van de actie gaat u ermee akkoord dat een persoonlijke winnaarsfoto met uw voornaam, woonplaats en korte tekst van de persoonlijke overhandiging van uw prijs op social media en op de website wordt geplaatst. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
  • Het betreft een tijdelijke actie; de actie loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019*. Na de einddatum worden er geen deelnames meer in behandeling genomen.* De organisator behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging zal de actie per direct van de website worden verwijderd.
  • Deelnemers aan de actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland.
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

   

  • De actie

  • Deelname aan de actie is mogelijk via aankoop van Everyday IceCake alleen in Nederland. Indien de deelnemer in de verpakking de gouden dukaat aantreft, dient deze dukaat samen met de kartonnen wikkel te worden bewaard. Deze dienen als bewijs en kunnen door de organisator worden opgevraagd.

   

   

   

  • Looptijd

  • In de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 kunnen deelnemers de gekochte verpakkingen met daarin de gouden dukaat aanmelden via consumentenservice@boermarke.eu
  • Aanmeldingen na 31 december 2019 worden niet meer in behandeling genomen.

   

  • De prijzen

  • Gedurende de gehele actieperiode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 heeft u kans van dat u een gouden dukaat aantreft. De prijzen bestaan uit luxe gadgets en spellen zoals PlayStation 4, Apple Airpods, PS4 controller, PS4 VR bril en diverse PS4 spellen waaronder FIFA en Minecraft.

   

  • Slotbepalingen

  • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie.
  • Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
  • Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
  • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de organisator.
  • De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de deelnemer aan de actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zal de deelnemer zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden.
  • De organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
  • De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
  • Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail gestuurd worden naar consumentenservice@boermarke.eu
  • Deze voorwaarden kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek door het sturen van een brief naar Boermarke B.V. Staalsteden 17 7547TA Enschede of een e-mail te sturen naar consumentenservice@boermarke.eu en zijn vermeld op de website www. icecake.nl/actievoorwaarden.